Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu w Kaliszu
http://www.2868.pzw.org.pl

Aktualności

KOMUNIKAT Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Na grudniowym posiedzeniu OKS zapadła decyzja o przełożeniu planowego wcześniej spotkania z przedstawicielami Kół i Klubów organizujących imprezy o szerszym zasięgu na przełom styczeń/luty ze względu na:

  • sygnalizowane zmiany wprowadzenia przez Główny Kapitanat Sportowy w Regulaminie Zawodów (zostały przez Zarząd Główny zatwierdzone)

  • zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i wiążącym się z tym opracowaniem nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, między innymi zmiana wymiarów ochronnych i limitów (do dziś brak przepisów wykonawczych do ustawy)

  • Wprowadzenie obowiązku posiadania zezwoleń na wędkowanie i wiążącą się z tym likwidacją porozumień, a z tym dostępność do wód.

  • Nowy system podatkowy - czekamy na wyjaśnienia np. czy opłata startowa jest opłatą za usługę i jako taka podlega podatkowi VAT.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji i wprowadzeniu w życie w/w przepisów będziemy zmuszeni wprowadzić je i dostosować do nich regulaminy.

O terminie i miejscu zebrania powiadomimy zainteresowanych oddzielnym pismem.